Remigijus Treigys IR Gintautas Trimakas

2

2016 07 09-08 05

Paroda “IR” ‒ spalvų paieškos tyrimas, fotografijos klasikų Remigijaus Treigio ir Gintauto Trimako nutolimas nuo fotografijos. Menininkams įdomus, svarbus IR kitas klausimas fotografijoje.

Remigijaus Treigio 2013-ųjų vasarą spalvų paieškos persikėlė į drobę.

Gintautas Trimakas spalvų „išklotines“ pradėjo 2014 m. gruodžio 17 d., netikėtai mirus draugui, architektui Valdui Ozarinskui. Spalvų rinkinys susijungė į ciklą „Rytų Europos vyrų mados II. Atsakymas Vladui Ozarinskui“.

Gintautas Trimakas (g. 1958) 1986 m. baigė Vilniaus inžinerinį statybos institutą, 2014 m. Vilniaus dailės akademijoje įgijo skulptūros magistro laipsnį. Nuo 1984 m. dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje. Gyvena ir dirba Vilniuje.

Remigijus Treigys (g. 1961) 1987 m. baigė studijas Lietuvos dailės instituto (dabar Vilniaus dailės akademija) Klaipėdos vizualinio dizaino katedroje. Nuo 1988 m. yra Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys, nuo 1986 m. dalyvauja parodose. Gyvena ir dirba Klaipėdoje.